ID

4907

Szerző

Jankovics József

Címszó

Madách Gáspár, sztregovai

Alcím

1590 k.–1641 k.

Szócikk

Költő, fordító. M. Péter fia, →Rimay János unokaöccse. Tanulmányairól nincsenek adataink, jogászi iskolázottságára vall, hogy jelentős részt vállalt Nógrád m. adminisztrációjában: előbb megyei szolgabíró, 1625–31 között megyei esküdt, 1635-től alispán. 1637 k. Balassa Simon ügyvédje, ill. kékkői uradalmának prefektusa.

Rimayval szoros kapcsolatot tartott, költői tanítványként is hatása alá került. A birtokában levő Rimay-versek kiadását igyekezett elősegíteni sógoránál, Ráday Andrásnál; a kézirat azonban elveszett. Így is több Rimay-mű maradt fenn az ő másolatában.

Műveit a →Rimay–Madách-kódexből ismerjük. Kezdetleges vers- és rímtechnikájú, bizonytalan ütemérzékű verseit nehéz kiválogatni a kódex több szerzőtől származtatható darabjai közül. A korábbi szakirodalom obszcén hangú erotikus verseket is tulajdonított neki – Balassa János éneke sólymocskájárul, Bendő Panna komáromi asszony éneke –, ezek azonban durvaságuk miatt vlsz. nem tartoznak az ájtatos hangvételű, magas erkölcsiséget és erős vallásosságot tükröző életműbe. Egy latin Rimay-vers magyarításán kívül cseh nyelvből is fordított négy verset, s minden bizonnyal átültetés a pestisről, valamint a paráznaságról szóló prózai traktátusa is. Mesteréhez hasonlóan ő is szerzett verseket képi ábrázolás nyomán: az erényekről és a bűnökről írt képmagyarázatokat.

Művek és/vagy kiadások

RMKT XVII/12, 1987.

Irodalom

Radvánszky Béla, Sztregovai Madách Gáspár versei, ItK, 1901; Bóta László, A Madách–Rimay kódexek szerelmes versei, ItK, 1967; Varga Imre, Tallózások Madách Gáspár körül, ItK, 1968; Stoll, 1963, 22002, 32004, 48. sz.; Jankovics József, „Akadtam egy picturára…”. Rimay János és Madách Gáspár allegorikus versének képzőművészeti vonatkozásai, in Uő, Ex Occidente…, Bp., 1999 (Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok, 3). Uő, A Madách Gáspár-jelenség. Erotikus költészetünk regiszterei, in Uő, Ex Occidente…, i. m.; Szilasi László, A nyúl és a sólyom trópusok és funkcióik. Madách Gáspár Balassa János éneke solymocskájáról című versének példája, Literatura, 2000.

 

Így idézd:

Jankovics József. „Madách Gáspár”. In Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, 7, szerkesztette Kőszeghy Péter és Tamás Zsuzsanna, 133. Budapest: Balassi Kiadó, 2007. http://mamul.btk.mta.hu/MAMUL_SZERK/mamul_view.php?editid1=4907. (Az online verzió ingyenes regisztráció után hozzáférhető.)

 

Kapcsolódó cikkek

„Akadtam egy picturára”

A Madách Gáspár-jelenség

Rimay–Madách-kódex

„Pöngését koboznak…”

Régi magyar irodalmunk „viseletképe”

 

 

Szóljon hozzá!