ID

1441

Szerző

Jankovics József

Címszó

Szilágyi György

Alcím

Georgius Sylvanus; †London?, 1702?

Szócikk

Angliában működő, foglalkozását kiadványaiban „magyar orvosdoktor”-ként (medicus Pannonicus) megjelölő teológus, klasszika-filológus szövegkiadó, tanár. Hazai iskolázásáról nincsenek adatok, vlsz. a Szilágyságból indult külföldi egyetemekre. 1666-ban Heidelbergben tűnt fel, innen Zürichbe ment, majd Bázelban tartózkodott 1666. júl. 13-tól 1668. máj. 11-ig, amikor is „súlyos vétség” miatt eltanácsolták az egyetemről. 1668 nyarán Cambridge-ben iratkozott be, s két trimeszter idejére ott is maradt. 1671 nyarán Oxfordba költözött át, ahol ugyanezen évben két alkalmi verset is szerzett: a Thomas Barlow oxfordi főesperes professzorhoz, Robert Boyle barátjához írt 31 soros dicsőítő ének júl. 14-én készült és kéziratban maradt (Acrostic in Honor of Barlow), az oxfordi egyetemet megéneklő 48 soros eulógia-akrosztichon júl. 5-én keletkezett, és kinyomtatták (Acrosticon Hoc Laudi & Honori Universitatis Oxoniens…). 1671–75 között vlsz. Middlesexben vállalt tanári állást. 1675–1702 között jelentek meg és váltak népszerűvé az angliai latintanítást másfél évszázadon át alapkönyvként szolgáló szövegkiadásai. Klasszikus görög auktorok műveit (Iszokratész beszédeit, majd leveleit, Lukianosz dialógusait, Plutarkhoszt, Ezópus fabuláit, Homéroszt, Theokritoszt: RMK III 2769, 3252, 3306, 3307, 3308, 3358, 3454) fordította latinra s adta ki jegyzetekkel ellátott olcsó, zsebkönyvszerű kiadásban, s megjelentette Seneca szentenciáit is (RMK III 7012, 7051, 7138). E könyvei egészen a 19. sz.-ig újra és újra napvilágot láttak.

Művek és/vagy kiadások

Irodalom

Jankovics József, Szilágyi György (Sylvanus) angliai klasszika filológusi tevékenysége, MKsz, 1981; Gömöri György, Angol–magyar kapcsolatok a 16–18. században, Bp., 1989; Uő, Szilágyi-Sylvanus: magyar klasszika-filológus a 17. századi Angliában, AHistLittHung, 1985; Uő, George Sylvanus – A 17th-Century Classical Philologist, Angol Filológiai Tanulmányok, 1985; Uő, Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken, 1526–1789, Bp., 2005.

 

Így idézd:

Jankovics József. „Szilágyi György”. In Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, 11, szerkesztette Kőszeghy Péter és Tamás Zsuzsanna, 212. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. http://mamul.btk.mta.hu/MAMUL_SZERK/mamul_view.php?editid1=1441. (Az online verzió ingyenes regisztráció után hozzáférhető.)

 

Kapcsolódó cikkek

Szilágyi György (Sylvanus) angliai klasszika-filológus tevékenysége

„Csináljunk Erdélyből egy kis Hollandiát”

Bethlen Mihály, bethleni, gr.

 

 

Szóljon hozzá!