ID

4762

Szerző

Jankovics József

Címszó

Labsánszky János

Alcím

Lapsánszky; 17. sz. második fele–1711 u. ?

Szócikk

Író, politikus. →Szelepcsényi György esztergomi érsek titkára, az ellenreformáció harcos híve. Extractus brevis et verus, quo candide demonstratur acatholicorum praedicantium e Regno Hungariae proscripto et degradatio facta esse respectu rebellionis c. művével a gályarabságra ítélt prot. prédikátorok peréről igyekezett, a hivatalos álláspontot képviselve, a per jegyzőkönyvének kivonatával tájékoztatni az európai közvéleményt. A mű latin és német kiadása (Kurtzer und wahrhafter Berichts-Auszug) Nagyszombat nyomdahellyel, 1675. március dátummal jelent meg. V. Ecsedy Judit legújabb kutatásai szerint a nyomdahely hamis, valójában a bécsi Kosmerovius-nyomdában készült. Még ugyanebben az évben németül többször is kinyomtatták (Dillingen, Mainz, Sagan). Latin szövegét, prot. cáfolatával együtt, Krestianszky Jób álnéven egy prot. szerző is közzétette, nyomdahely nélkül, minden bizonnyal külföldön, 1683-ban.

Esetleg azonos lehet azzal a L. Jánossal, aki →II. Rákóczi Ferenc tanácsosa s kancelláriájának igazgatója volt, és aki a nagyszombati béketárgyalásokon a fejedelmi küldöttség tagjaként vett részt, az 1707-es ónodi országgyűlésen pedig a fejedelem előterjesztését felolvasta.

Művek és/vagy kiadások

Irodalom

V. Ecsedy Judit, A gályarab-per propagandakiadványai – tipográfiai szempontból, kézirat.

 

Így idézd:

Jankovics József. „Labsánszky János”. In Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, 6, szerkesztette Kőszeghy Péter és Tamás Zsuzsanna, 345–346. Budapest: Balassi Kiadó, 2006. http://mamul.btk.mta.hu/MAMUL_SZERK/mamul_view.php?editid1=4762. (Az online verzió ingyenes regisztráció után hozzáférhető.)

Szóljon hozzá!