ID

4523

Szerző

Jankovics József

Címszó

Keczer Ambrus, lipóczi

Alcím

1620–1671

Szócikk

Naplóíró. K. András Sáros m.-i alispán fia, →Thököly István bizalmasa, gazdasági ügyeinek intézője. 1671-ben a Wesselényi-összeesküvésben való részvétel vádjával a pozsonyi törvényszék elé idézték, de útban Nagyszombat felé a szekéren ötvenegy éves korában meghalt. 1663. jan. 1.–1669. dec. 31. között napról napra vezetett naplófeljegyzései a Wesselényi-összeesküvés korszakának főleg gazdaságtörténeti szempontból jelentős forrásai, s fontos adalékokkal szolgálnak az 1663–64. évi felső-mo.-i táborozások történetéhez, valamint az udvari életforma ismeretéhez. A napló több kéz írása, súlyos köszvénye miatt szövegét vlsz. diktálta.

Naplója.

Művek és/vagy kiadások

Keczer Ambrus Naplója. 1663–1669, kiad. Tasnádi Nagy Gyula, in Magyar történelmi évkönyvek és naplók a 16–18. századból, II, Bp., 1894 (MHHS, 33).

Irodalom

Bartoniek, 1975.

Így idézd:

Jankovics József. „Keczer Ambrus”. In Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, 5, szerkesztette Kőszeghy Péter és Tamás Zsuzsanna, 260. Budapest: Balassi Kiadó, 2006. http://mamul.btk.mta.hu/MAMUL_SZERK/mamul_view.php?editid1=4523.(Az online verzió ingyenes regisztráció után hozzáférhető.)

 

Kapcsolódó cikkek

A bethleni Bethlenek szerepe Erdély íráshasználatában

 

Szóljon hozzá!