ID

4515

Szerző

Jankovics József

Címszó

Kazinczy András

Alcím

Sárospatak, 1661 vagy 1662–Sátoraljaújhely, 1728. nov. 17.

Szócikk

Ref. naplóíró, versszerző. →Kazinczy Ferenc dédapja. Kassán és Podolinban, majd a nagyszombati jezsuitáknál tanult, de visszatért a ref. vallásra. 1700-tól ungi alispán. →II. Rákóczi Ferenc alatt a megye nemességének főkapitánya, országgyűlési követe a szécsényi és az ónodi országgyűlésen. 1683. jan. 1-jén kezdte naplóját, s egy hónap (május) kihagyással június elejéig vezette (MOL, Radvánszky család levéltára). Főleg borkereskedelemre vonatkozó gazdasági jellegű följegyzései mellett annak leírása érdemel figyelmet, hogyan jut be →Thököly Imre udvartartásának tagjai közé. 1685-ben mátkájához, vinnai Ödönfi Erzsébethez két verset írt, ezeket Kazinczy Ferenc közölte az Orpheusban (1790, II).

Művek és/vagy kiadások

Herner János, Kazinczy András naplója, in Lymbus. Művelődéstörténeti Tár, II, Szeged, 1990 (klny.: A Lymbus füzetei, 16).

Irodalom

Radvánszky Béla, Sz, 1875, 49–50; Váczy János, Kazinczy Ferenc és kora, Bp., 1915.

 

Így idézd:

Jankovics József. „Kazinczy András”. In Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, 5, szerkesztette Kőszeghy Péter és Tamás Zsuzsanna, 255. Budapest: Balassi Kiadó, 2006. http://mamul.btk.mta.hu/MAMUL_SZERK/mamul_view.php?editid1=4515. (Az online verzió ingyenes regisztráció után hozzáférhető.)

Szóljon hozzá!