ID

3562

Szerző

Jankovics József

Címszó

Csernátoni Pál

Alcím

Alsó- vagy Felsőcsernáton, 1633?–Nagyenyed, 1679. febr. 29. e.

Szócikk

Karteziánus szellemű ref. tanár, →Apácai Csere János tanítványa Gyulafehérvárott. Vlsz. mesterét követve került Kolozsvárra, ahol lektor, a retorika oktatója és az iskolai tanács írnoka. 1661 májusában →Bethlen Miklóst kíséri nevelőként európai tanulmányi körútjára (Heidelberg, Utrecht, Leiden). 1663-ban Londonba is eljut vele, ahol üdvözlőverset írt →Jászberényi P. Pál angol–latin nyelvtanához. 1665-ben Bázelban már Bethlen Miklós öccse, Pál nevelőjeként iratkozik be az egyetemre, s 1667-ben érkeznek haza Erdélybe. Peregrinációs albumának egyes részletei Kocsi Csergő István 1722-ben készített másolata révén maradtak ránk Sárospatakon. 1668-tól a számtan és a történelem tanára Enyeden. Coccejanus és karteziánus tanaival a racionalista filozófia alapján a gondolkodás szabadságát hirdette, amellyel kiváltotta a ref. ortodoxia ellenszenvét. Ezért egyike volt azoknak, akik ellen 1673-ban összehívták a radnóti zsinatot, amely szigorúan elmarasztalta az újítókat. 1679 februárjában hirtelen elhunyt, halálára kedvelt tanítványa, →Pápai Páriz Ferenc írt búcsúverset. Művei közül Logikájának kézirata a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában maradt fenn.

 

Művek és/vagy kiadások

Irodalom

Adattár XVII/3, 1971.

 

Így idézd:

Jankovics József. „Csernátoni Pál”. In Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, 2, szerkesztette Kőszeghy Péter és Tamás Zsuzsanna, 134–135. Budapest: Balassi Kiadó, 2004. http://mamul.btk.mta.hu/MAMUL_SZERK/mamul_view.php?editid1=3562. (Az online verzió ingyenes regisztráció után hozzáférhető.)

Szóljon hozzá!