ID

2253

Szerző

Jankovics József

Címszó

Udvarhelyi Péter

Alcím

†1661 e.

Szócikk

Ref. fordító, székely nemes. 1640-ben Kelet-Mo.-on tartózkodva megismerkedett a Lipsius Politicorum sive civilis doctrinae libri sex (Leiden, 1589) c. államelméleti értekezését lefordító →Laskai Jánossal, s a következő évben Bártfán napvilágot látó műhöz (A polgári társaságnak tudományáról) a magyar (szkíta) nyelvet és Laskai fordítását dicsérő latin üdvözlő verset írt.

~ lefordította Hendrik van Diest franekeri és deventeri teológus 1644-ben írt, de csak az 1646-os deventeri kiadásban fennmaradt Funda Davidis instructa quinque laevibus lapidis c. vitairatát, amelyet a professzor kifejezetten magyar diákjai kérésére készített. Fordítása azonnal, már 1646-ban elkészült, de csak 1661-ben adta ki rokona, Udvarhelyi György abaúji táblabíró, Öt sima kövekkel elkészített Dávid parittyája, azaz a keresztyéni vallás igazságának megállatása, tulajdon csak a keresztyéni vallásnak öt ágazatiból: az igaz Anyaszentegyházra ingerkedő Góliátok ellen, s legelsőben is a pápisták ellen címmel. Diest műve, talán polemikus jellegének köszönhetően, olyan sikeres volt, hogy nagyjából egy időben három magyar fordítása is készült. ~ mellett még lefordította Szoboszlai Miklós (Debrecen, 1648, RMK I 802) és →Uzoni Sz. Balázs is (Gyulafehérvár, 1658, RMK I 930).

Jóllehet ~ kézirata elsőként készült el, csak harmadikként látott napvilágot. Előszavában Udvarhelyi György elmondta, hogy Szoboszlai és Uzoni Sz. Balázs kiadásának példányai már elfogytak, s ezért látta időszerűnek elhunyt rokona műve sajtó alá adását. Az előszó 1660. ápr. 4-én kelt Kassán. Ám a kötet végül nem Kassán jelent meg, Severinus Márk nyomdájában, mint azt a szakirodalom sokáig állította, hanem Kolozsvárt, →Szenci Kertész Ábrahám műhelyében. A nyomdászattörténeti adatokat, ill. az eredeti mű és a három magyar szöveg viszonyát Ecsedy Judit tárta fel részletesen.

Művek és/vagy kiadások

Laskai János válogatott művei. Magyar Justus Lipsius, kiad. Tarnóc Márton, 1970, 165–166, 495 (az üdvözlő vers Bán Imre magyar fordításában).

Irodalom

V. Ecsedy Judit, Szenci Kertész Ábrahám és ismeretlen nyomtatványai, MKsz, 1989, 42–46.

 

Így idézd:

Jankovics József. „Udvarhelyi Péter”. In Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, 12, szerkesztette Kőszeghy Péter és Tamás Zsuzsanna, 183. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. http://mamul.btk.mta.hu/MAMUL_SZERK/mamul_view.php?editid1=2253. (Az online verzió ingyenes regisztráció után hozzáférhető.)

Szóljon hozzá!