ID

2254

Szerző

Jankovics József

Címszó

Udvarhelyi Tölcséres Mihály

Alcím

Székelyudvarhely, 1670–Kolozsvár, 1737. márc. 2.

Szócikk

Ref. egyházi író, tanár. Székelyudvarhely után Debrecenben (1686), Kolozsváron (1693), majd 1697-től Nagyenyeden járt iskolába. 1701-től rektor volt Máramarosszigeten, ahol összegyűjtötte a peregrinációjához szükséges pénzt, s 1705-től a franekeri egyetemen folytatta tanulmányait. 1707-ben ismét Máramarosszigeten bukkant fel, ahonnan 1721-ben hívták meg Kolozsvárra teológiatanárnak. Üdvözlő verset írt Mikó Ferenchez (1697), s latin gyászverset →Felvinczi Sándor halálára, amely az 1686-ban Debrecenben Hedera poetica címmel megjelent, a debreceni lelkészt 127 epigrammával búcsúztató kötet egyik darabja. Prózai művei temetési beszédek.

Művek és/vagy kiadások

Fő orvosság a testi halál félelme ellen, h. n., 1724 (gyászbeszéd Kemény Simon fölött, 1722); Gyászbeszéd Kemény János úrfinak koporsóba tétetésekor Kolozsvárott, in Szomorú halotti pompa, Kolozsvár, 1724).

Irodalom

Mikó Gyula, „Hedera poetica”. A Felvinczi Sándor temetésére írott latin gyászversek vizsgálata, Könyv és Könyvtár, 24(2002).

 

Így idézd:

Jankovics József. „Udvarhelyi Tölcséres Mihály”. In Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, 12, szerkesztette Kőszeghy Péter és Tamás Zsuzsanna, 183–184. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. http://mamul.btk.mta.hu/MAMUL_SZERK/mamul_view.php?editid1=2254. (Az online verzió ingyenes regisztráció után hozzáférhető.)

Szóljon hozzá!