Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2021. március 14-én, életének 73. évében elhunyt Jankovics József irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézet volt tudományos főmunkatársa, igazgatóhelyettese, a Reneszánsz Osztály korábbi vezetője, a Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport (Rebakucs) szélesebb szakmai közösségének egyik spiritus rectora. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

*

Jankovics József 1949. március 10-én született a Fejér megyei Seregélyesen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, az akkori József Attila Tudományegyetemen végezte magyar–angol szakpáron. 1978 óta dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársaként. 1992-től 2015-ig a Reneszánsz Osztály vezetője volt, 2004 és 2013 között az igazgatóhelyettesi tisztet is ellátva. Intézeti tevékenysége során és ahhoz kapcsolódóan több alapvető jelentőségű könyvsorozat kiadásában vett részt mint szerkesztő vagy szerkesztőbizottsági tag. A régi magyar irodalom összefüggéseinek kutatása mellett munkássága jelentős részét a szövegek közzétételének, a források feltárásának, szélesebb körű megismertetésének és a tudománynépszerűsítésnek szentelte. Aktívan közreműködött a Nemzetközi Magyar Filológia Társaság (ma: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság) munkájában is, amelynek 1984-től főtitkárhelyettese, majd 1991-től 2006-ig főtitkára volt. Több kortárs irodalmi folyóirat munkatársaként és szerkesztői tevékenysége révén számos szerzővel jó barátságot ápolt, hidat képezve ezzel az irodalomtörténészek szűkebb szakmai közege és a szépírók világa között. A Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnökeként az irodalmi élet szervezésében élete végéig szerepet vállalt. 2008-ban a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjének polgári tagozatával tüntették ki, 2016-ban Móricz Zsigmond Díjat, 2018-ban Klaniczay-díjat nyert, és ugyanebben az évben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Főtitkári Kutatói Elismerését.